Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Ανάδειξη διευθυντών και ηθικές αρχές

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015
Προς: Τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Θέμα: Αλλαγή στον τρόπο επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων.
Στις 31/7/2015 λήγει η θητεία των Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η διαδικασία για την επιλογή των νέων Διευθυντών, θα έπρεπε να έχει ήδη αρχίσει προκειμένου να έχουν στελεχωθεί όλα τα σχολεία μέχρι 1/9/2015 ώστε να ξεκινήσει ομαλά η νέα σχολική χρονιά.
Η καθυστέρηση της διαδικασίας, καθώς και οι ασαφείς διαρροές από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με τις οποίες το ως τώρα σύστημα επιλογής των Διευθυντών πρόκειται να τροποποιηθεί ή ν’ αλλάξει ριζικά έχει αναστατώσει για ακόμη μία φορά την εκπαιδευτική κοινότητα.
Δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρουν, πως ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης υποστηρίζει πως η επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρέπει να γίνεται απευθείας από το σύλλογο των διδασκόντων του κάθε σχολείου, ενώ ο Υπουργός κ. Μπαλτάς φέρεται αφ’ ενός να διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση και αφετέρου να μην έχει ακόμη διατυπώσει ξεκάθαρη άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
Η εκπαιδευτική κοινότητα με τη σειρά της επισημαίνει πως οι όποιες αλλαγές δε μπορεί να είναι αποσπασματικές και θα πρέπει να προκύψουν μέσα από συζήτηση και διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Χαρακτηριστικό είναι, το σχετικό δελτίο τύπου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με το οποίο προτείνεται η «παράταση της θητείας των διευθυντών των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και η έναρξη διαλόγου με στόχο να θεσπιστεί ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια.».
Το Ποτάμι, υποστηρίζει πως η επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων από το σύλλογο των διδασκόντων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την επέκταση του κομματικού κράτους, τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων, την υποβάθμιση των σχολικών μονάδων και τη δημιουργία συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που θα διαταράξει το ήρεμο σχολικό κλίμα και το συνεργατικό πνεύμα που αποτελούν προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Γιατί πρέπει να αλλάξει το σύστημα επιλογής των διευθυντών των σχολικών μονάδων; Τι προβλήματα υπάρχουν από την εφαρμογή του νυν συστήματος κατά την άποψη του υπουργού;
2. Τι θα βελτιώσει η προτεινόμενη αλλαγή; Μήπως είναι άλλη μια εισήγηση των συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο;
3. Πώς θα διασφαλίζεται ότι ως διευθυντής δε θα επιλέγεται ο αρεστός που δε θα "πιέζει" τους καθηγητές να ασκήσουν τα καθήκοντά τους;
4. Οι καθηγητές με προσόντα και ιδιαίτερα οι νέοι σε κάποιο σχολείο δε θα έχουν τύχη σε μια τέτοια διαδικασία επιλογής. Δεν πλήττεται έτσι η αξιοκρατία; Πώς εξασφαλίζεται επιστημονικά η επάρκεια των εκλεγμένων διευθυντών; 5.Σε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα διεθνώς, εφαρμόζεται κάτι αντίστοιχο; Οι ερωτώντες Βουλευτές Νικόλαος Ορφανός – Β΄ Πειραιά Γιώργος Μαυρωτάς - Αττικής.
20 Μαΐου 2015 δημοσιεύεται το ΦΕΚ Φ.361.22 / 26 / 79840 / Ε3 / 19-5-2015
Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών ήταν
  • Το  Κριτήριο επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, όπως  προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και αποτιμάται με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. (μετράμε όσα μας συμφέρουν τα άλλα ???)
  •  Το Κριτήριο υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.(δούλεψαν ή  δεν δούλεψαν,  πραγματοποίησαν θετικό έργο ή αρνητικό έργο ... όλοι παίρνουν μόρια !!!!!!! καταργήθηκαν οι πραγματικοί αριθμοί ???)
  • Το Κριτήριο συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο - προσωπικότητας - γενικής συγκρότησης του υποψηφίου που αποτιμάται με τη μυστική ψηφοφορία (τα πηγαδάκια αποφάσισαν ποιόν θα ψηφίσουν) του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας που ο υποψήφιος θα επιλέξει(γιατί να μη γίνεται φανερή ονομαστική ψηφοφορία με αιτιολογημένη αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που ακολουθούν πιο κάτω?), σύμφωνα με τα ακόλουθα. Στη μυστική ψηφοφορία εκτιμώνται στοιχεία της προσωπικότητας??? που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως η προσωπικότητα, το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, η δημοκρατική συμπεριφορά, η επαγγελματική ανάπτυξη και συνέπεια,καθώς και οι ικανότητες του υποψηφίου (στη φανερή τι εκτιμώνται?). Στις ικανότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται ενδεικτικώς: η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, καθώς και η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.(όλα αυτά δεν είναι φυσικά μεγέθη γιατί δεν μπορούν να μετρηθούν , λέμε στην πρώτη γυμνασίου, άρα ψηφίζουμε αφύσικα !!!!!!?????) .  Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την εκτίμησή του λαμβάνει (??????), επίσης, υπόψη: Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και δεν μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις. (Ας μας δείξει ένας σύλλογος πώς έλαβε υπόψιν του τα ανωτέρω ?????)

Πραγματοποιήθηκαν στους συλλόγους διδασκόντων εκλογές για την ανάδειξη των νέων διευθυντών.
Τι έδειξαν τα αποτελέσματα; κάνετε μια περιήγηση στο διαδίκτυο και θα δείτε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τρις Ηθικές αρχές στις οποίες βασίζεται κάθε ορθολογική κρίση όπως:
  • Η αρχή του ενδεχόμενου σφάλματος
  • Η αρχή του έλλογου διαλόγου
  • Η αρχή της προσέγγισης της αλήθειας
δια του πραξικοπήματος ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αποκαταστάθηκαν
ΖΗΤΩ η δημοκρατία, η διαφάνεια , η αξιοκρατία !!!???Δεν υπάρχουν σχόλια: