Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ??????

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ»
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011- 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προς Μόνιμους Εκπαιδευτικούς Ειδικοτήτων: ΠΕ02, - ΠΕ04,- ΠΕ05, - ΠΕ06, - ΠΕ07, - ΠΕ60, - ΠΕ70 οι οποίοι υπηρετούν στους νομούς: Αττικής, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Μυτιλήνης και Ευρυτανίας.
Σημαντικοί Άξονες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
1.Δάσκαλος ως Δημιουργός
2.Ευρεία επιλογή εκπαιδευτικών μεθόδων
3.Ενσωμάτωση εγκάρσιων δράσεων
4.Αξιοποίηση της σχέσης και της ομάδας
5.Καλλιέργεια ολιστικής προσέγγισης
6.Αξιοποίηση της μικρής ομάδας ως κορμό
7.Αξιοποίηση του διαφορετικού
8.Ανοικτότητα προς την κοινωνία και τους καιρούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: