Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Η ένδεια της εκπαίδευσης

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης ας δούμε με μια διερευνητική ματιά τους αριθμούς. Στην περιφέρεια Αττικής για επτά θέσεις διευθυντών δήλωσαν 100 άτομα.
Η υπηρεσιακή ηλικία των υποψηφίων.
Από τα μόρια υπηρεσιακής κατάστασης φαίνεται ότι 12 άτομα (12%) έχουν από 15 έως 20 έτη υπηρεσίας, 31 άτομα (31%)έχουν από 20 έως 25 έτη υπηρεσίας και 57 άτομα (57%) έχουν πάνω από 25 έτη υπηρεσίας.
Η Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία
Κανένας δεν έχει μόρια από θέση του παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τρία άτομα (3%) έχουν μόρια από τη θέση σχολικού συμβούλου. Κανένας δεν έχει μόρια από τη θέση περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, 26 άτομα (26%) έχουν μόρια από θέση διευθυντή εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου. Κανένας δεν έχει μόρια προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ. Από τη θέση διευθυντή σχολείου 28 άτομα (28%) δεν έχουν μόρια ενώ 72 άτομα (72% )έχουν μόρια που προκύπτουν από 1 έως 8 έτη σε θέση διευθυντή/ριας. Τέσσερα άτομα (4%) έχουν μόρια από τη θέση διευθυντή εκπαιδευτικών θεμάτων ενώ 11 άτομα (11%) έχουν μόρια από θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας. Κανένας δεν έχει μόρια από τη θέση του υπευθύνου σε κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μόλις 3 άτομα από θέση στο ΥΠΕΠΘ. Δύο άτομα έχουν μόρια από άλλη θέση του δημοσίου και οκτώ άτομα (8%) από διάφορα υπηρεσιακά συμβούλια.
Η Επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση
Σαράντα τρία άτομα (43%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ενώ δέκα εννέα άτομα (19%) είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. Άγνωστο πόσα από αυτά σχετίζονται με θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης. Τα επτά από τα παραπάνω άτομα (7%) έχουν και μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο.
Είκοσι άτομα (20%) έχουν μόρια διδασκαλείου και δέκα άτομα (10%) έχουν μόρια από παιδαγωγική ακαδημία.
Πέντε άτομα (5%) έχουν πιστοποίηση σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών επιπέδου 2 , τριάντα δύο άτομα (32%) δεν έχουν καμία πιστοποίηση στις ΤΠΕ ενώ πιστοποίηση επιπέδου 1 έχουν 63 άτομα (63%).
Εβδομήντα δύο άτομα (72%) δεν έχουν καμιά πιστοποίηση σε ξένες γλώσσες, 22 άτομα (22%) έχουν πιστοποίηση μιας ξένης γλώσσας και 6 άτομα (6%) σε δύο ξένες γλώσσες.

Η Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
Ενώ ο νόμος προβλέπει 12 μονάδες που προκύπτουν από τις εκθέσεις δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τους εκπαιδευτικούς !!!!!!!
Σύμφωνα με τους τελικούς πίνακες υποψηφίων διευθυντών για την περιφέρεια Αττικής συμμετείχαν 90 εκπαιδευτικοί σε σύνολο (100). Οι τελικές βαθμολογίες κυμαίνονται από 15.06 μονάδες έως το 38.28 (το δυνατό εύρος είναι 0 έως 53)και με αναγωγή στην 20βαθμη κλίμακα από 5.6 έως 14.3

Συμπεράσματα
…………… Θα γίνουν τα ίδια πράγματα,
θα ξαναγίνουν πάλι-
η όμοιες στιγμές μας βρίσκουνε και μας αφήνουν.
…………………….
Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει
είναι τα χθεσινά τα βαρετά εκείνα………(Κ.Καβάφης Μονοτονία)

Δεν υπάρχουν σχόλια: