Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Βαρυτικά Κύματα

Η ύπαρξη των βαρυτικών κυμάτων επιβεβαιώνεται.

Gravitational waves, Einstein’s ripples in spacetime, spotted for first time.

Πολύ καιρό πριν, βαθιά στο διάστημα, δύο ογκώδεις μαύρες τρύπες, ελκόμενες συγχωνεύτηκαν σε ένα σημείο –δημιουργώντας  εξαιρετικά ισχυρά βαρυτικά πεδία. Τα  αστρικά φαντάσματα περιστρεφόμενα όλο και πιο κοντά,  περίπου 1,3 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, στροβιλίζονται το ένα γύρω από το άλλο στο μισό την ταχύτητα του φωτός και τελικά συγχωνεύονται. Η σύγκρουση έστειλε ένα ρίγος μέσα στο σύμπαν: κυματισμοί στον ιστό του χώρου και του χρόνου που ονομάζονται  βαρυτικά  κύματα. Πέντε μήνες πριν, περνούν από την  Γη, και  για πρώτη φορά, οι φυσικοί ανιχνεύουν τα κύματα, εκπληρώνοντας μια αναζήτηση 4-δεκαετιών ανοίγοντας νέα μάτια στους ουρανούς.
By Adrian Cho