Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Ένας χρόνος του Curiosity στον Αρη

To διαστημικό σκάφος Curiosity προσεδαφίστηκε στον Αρη στις 6 Αυγούστου 2012. Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που αποτελεί συρραφή εικόνων από τον Κόκκινο Πλανήτη και περιγράφει μέσα σε 2 λεπτά τους 12 μήνες ερευνών του Curiosity. Οι εικόνες είναι από την μπροστινή κάμερα του Curiosity, από την πρώτη ημέρα της προσεδάφισής του στον Αρη μέχρι και τις τελευταίες έρευνες του Ιουλίου 2013. Οι εικόνες δείχνουν το Curiosity να λαμβάνει τα πρώτα δείγματα από το έδαφος του Κόκκινου Πλανήτη καθώς και να τρυπάει έναν βράχο για να πάρει  δείγματα από το υπέδαφος. 


Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από τοβιβλίο της Α γυμνασίου Αρχαία Ελληνική γλώσσα διαβάζουμε .....

Ἐν Ἀθήναις τοὺς παῖδας μετ’ ἐπιμελείας διδάσκουσι καὶ νουθετοῦσι. Πρῶτον μὲν καὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ αὐτὸς ὁ πατὴρ ἐπιμελοῦνται ὅπως βέλτιστος γενήσεται ὁ παῖς, διδάσκοντες ὅτι τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον καὶ τόδε μὲν καλόν, τόδε δὲ αἰσχρόν ἐστι. Εἶτα δέ, ἐπειδὰν οἱ παῖδες εἰς ἡλικίαν ἔλθωσιν, οἱ γονεῖς εἰς διδασκάλων πέμπουσιν, ἔνθα οἱ μὲν γραμματισταὶ ἐπιμελοῦνται ὅπως γράμματα μάθωσιν καὶ τὰ γεγραμμένα ἐννοῶσι, οἱ δὲ κιθαρισταὶ τῷ κιθαρίζειν ἡμερωτέρους αὐτοὺς ποιεῖν πειρῶνται καὶ τὰς τῶν παίδων ψυχὰς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὴν ἁρμονίαν οἰκειοῦσι. Ἔτι οἱ παῖδες ἐν γυμνασίοις καὶ παλαίστραις φοιτῶσιν, ἔνθα οἱ παιδοτρίβαι βελτίω τὰ σώματα αὐτῶν ποιοῦσι, ἵνα μὴ ἀναγκάζωνται ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν τῶν σωμάτων πονηρίαν.
 Πλάτων, Πρωταγόρας 325c-326c (ελεύθερη διασκευή)

Ποιός είναι άραγε ο ρόλος των σημερινών μουσικών σχολείων εν Ελλάδι ;
Ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να τον διερευνήσω αφού ήρθα με μετάθεση στο μουσικό σχολείο.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Πλανήτης παρόμοιος της Γης?Ανακαλύφθηκαν από το τηλεσκόπιο Kepler της NASA, όμοιοι με τη Γη εξωπλανήτες.
Νερό σε εξωπλανήτες παρόμοιους με τη Γη;
σχεδιάγραμμα
δες το άρθρο