Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Αρχαία Ελληνική τεχνολογία

Από την ομηλία του Θεοδοσίου Τάσιου.

"Προμηθεύς ορά τον άνθρωπον γυμνόν τε και ανυπόδητον και άστρωτον και άοπλον" ΑΝΑΓΚΗ
-----------------------------------------------------
"κλέπτει την έντεχον σοφίαν συν πυρί" ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
------------------------------------------------------------
" και εκ τούτου ευπορία μεν ανθρώπω του βίου γίγνεται" ΕΠΙΒΙΩΣΗ
-------------------------------------------------------
" εζήτουν δε αθροίζεσθαι και σώζεσθαι κτίζοντες πόλεις" ΚΟΙΝΩΝΙΑ
------------------------------------------------------
"ηδίκουν δ'αλλήλους ώστε πάλιν σκεδανύμενοι διεφθείροντο" ΑΝ-ΗΘΙΚΟΤΗΤΕΣ
-----------------------------------------------------

321-322 Πλάτωνος "Πρωταγόρας"

Δεν υπάρχουν σχόλια: