Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Γιατί υπάρχει παραπαιδεία?

Οι γονείς μορφώνουν τα παιδιά τους εκτός του δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος για κάποιους λόγους.
1)θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επιθυμητά αγαθά θέσης, όπως ένα καλό επάγγελμα μια καλή κοινωνική θέση.
2)θέλουν να δώσουν τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που δεν μπορεί να προσφέρει το δημόσιο εκπαιδευτκό σύστημα το οποίο θεωρούν οτι βρίσκεται σε παρακμή.
3)θέλουν να καθορίσουν αυτοί τους στόχους τους οποίους θα θέσει το παιδίτους.
4)θέλουν να προωθήσουν διάφορες μορφές ισχυρής αυτονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: